INSAN TANMA SANAT ALFRED ADLER PDF

See other items More Delivery times may vary, especially during peak periods. Get the item you ordered or get your money back. See all condition definitions — opens in a new window or tab Email to friends Share on Facebook — opens in a new window or tab Share on Twitter — opens in a new window or tab Share on Pinterest halliet opens in a new window or tab Add to watch list. Sell now — Have one to sell?

Author:Yozshujin Moramar
Country:Zimbabwe
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):16 June 2013
Pages:499
PDF File Size:8.39 Mb
ePub File Size:5.80 Mb
ISBN:147-3-97120-540-1
Downloads:32282
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FauzahnTersine, insan gerekten tany, belirli lde bir alakgnllln domasn salar, nk bunun ne etin bir i olduunu retir bize; yle bir i ki, uygar yaamlarnn bandan beri insanlar stesinden gelebilmek iin urap durmaktadr.

Gelgelelim, imdiye kadar bu iin planl ve sistematik ekilde ele alnd sylenemez; dolaysyla, insan tanma bilgisiyle donatlm byk insanlara her zaman seyrek rastlamaktayz. Bunu sylemekle nazik bir noktaya parmak basm oluyoruz. Nedeni u: Kendimizi nyarglara kaptrmakszn insanlar byle bir bilgiye sahip olup olmadklar asndan yokladk m, genellikle snav baaramadklarn grrz.

Hibirimizin insan tanma konusunda fazla bilgisi yoktur. Bunun da nedenini, toplumdan soyutlanm bir yaam srmemizde aramak gerekiyor. Hibir dnemde, insanlarn bugnk kadar soyutlanm bir yaam srd grlmemitir. Hepimiz daha ocukluktan balayarak, yeterince ilikiler rgs iermeyen bir yaam stleniriz. Ailemiz toplumdan soyutlar bizi. Ayrca tm yaam biimimiz, hemcinslerimizle aramzda insan tanma sanatn renebilmek iin mutlaka zorunlu ili dl bir ilikinin kurulmasna frsat vermez.

Oysa toplumsal yaamn temel koullar, insanlar birbirlerini anlamaya alabildiince zorlayc nitelik tar, nk yan bamzdaki hemcinsimize kar taknacamz tutum ve davran buna baldr. Bylesine zorlu ve etin bir alanda insan tanma sanat diye bir disiplini kurmaya ynelik abalarn neden zellikle tp biliminden kaynaklandn, byle bir sanatn ne gibi nkoullara dayanp, ne gibi devleri stlenmesi gerektiini ve kendisinden neler beklenebileceini bu kitapta anlatmaya alacaz. En bata nroloji, insan tanma sanatna ivedilikle gereksinim gsteren bir disiplindir.

Bir sinir hekimi, kendisine bavuran hastalarn ruhsal yaamyla ilgili olarak bir an nce bir fikir edinmek zorundadr. Tbbn bu dalnda hastalarn durumu konusunda ie yarar bir yargya varabilmek, tedaviye ynelik gerekli nlemleri alp, zorunlu krleri uygulamak ya da salk vermek iin hastann i dnyasnda neler olup bittiini anlamak arttr. Yani nroloji dalnda sonucu o saat alnan hayli sk bir snav sz konusudur. Toplumsal yaamda ise, bir insana ilikin olarak verilecek yarglarda hataya daha ok yer vardr.

Geri burada da yaplan hatalara karlk ceza her defasnda hazrdr; ama sz konusu ceza bazen kendini o kadar ge aa vurur ki, aradaki ilikiyi bundan byle kavrayamaz, iine dlen bir yanlgnn nasl olup, belki on yllar sonra tehlikeli sonulara yol aabildiine amakla kalrz.

Bylesi durumlar, insan tanma sanatn renmenin ve bu konuda derinlemenin herkes iin bir zorunluluk, bir dev bilinmesi gerektiini dnp dolap gzlerimizin nne sermektedir. Ruhsal anormalliklerde de normal ruhsal yaamdaki ayn e ve durumlarla karlamaktayz; ne var ki, bunlar daha kaba hatlarla ve daha belirgin olarak aa vurur kendilerini ve daha kolay tehis edilirler.

Bu da bir avantaj salar bize; ruhsal anormalliklere dayanarak gerekli bilgileri edinir ve anormal ruhsal yaamla normal ruhsal yaam arasnda karlatrmalara giderek birtakm deneyimler kazanr, nihayet ilgili deneyimlerden yararlanp, normal durumlar daha iyi kavrayabilecek yetenee kavuuruz. Bu da her meslein insandan istedii egzersizden fazla bir eyi gerektirmez; ancak, bu alanda kendimizi vererek almamz ve hibir zaman sabr elden brakmamamz arttr. Ruhsal anormalliklerin bize rettii ilk ey, insann ruhsal yaamnn oluumunda en gl drt ve uyarlarn ilk ocukluk andan kaynaklanddr.

Hani gerekte pek gzde bytlecek bir keif deildir bu; nk benzeri gr ve dnceler eitli dnemlerde eitli bilgin ve aratrclar tarafndan savunulagelmitir. Ancak, bizim, insan tanma sanatnda yeni olan ey, ocukluktaki yaant, izlenim ve davranlar bireyin daha ilerideki durum ve davranlaryla karlatrarak, ocukluktaki ruhsal yaamla daha sonraki ruhsal yaam arasnda balayc bir ilikinin varln saptamamzdr.

Sz konusu almalar srasnda ele geirdiimiz ok nemli bir bulgu da udur: Ruhsal yaamdaki olaylara, asla bir btnl ieren kendi iinde kapal birimler gibi baklamaz; bunlar kavramak istiyorsak, ruhsal yaamdaki olaylar blnmez bir btnn paralar gibi ele alp insann devinim izgisini, yaam modelini ve yaam slubunu saptamamz, ocuklukta izlenen yolun gizli amacnn ilerideki yllarda izlenen yolun gizli amacyla zdeliini kabullenmemiz mutlaka zorunludur.

Ksaca, aratrmalarmz u noktay alacak bir ak seiklikle ortaya koymutur: Bireydeki ruhsal devinim hep ayn kalmakta, ruhsal olaylarn d grnm, somutluk derecesi, davurum biimi deimesine karn, bu olaylarn dayand temeller, ama ve dinamizm, ksaca ruhsal yaamn ama dorultusunda devinimini salayan tm eler deimeden varln srdrmektedir.

Bu yzdendir ki, almalarmz srdrrken ilk planda dikkatimizi hastann ocukluuna yneltmeyi her zaman kural edindik. Bir insanda grdmz eylere ilk ocukluk yaantlarnn izleri diye bakyoruz. Bunu baarabilenler varsa da, saylar fazla deildir. Geri erikinlik dneminde ruhsal yaam deiik durumlarda deiik biimde aa vurur kendini ve deiik bir izlenim uyandrr; ama bu, yaam modelinin deitii anlamna gelmez. Ruhsal yaam, erikinlik dneminde de ayn temel izgi zerinde seyreder ve ister ocukluk, ister yallkta bireyin yaam amacnn ayn kald grlr.

Dikkatimizin arlk noktasn ocukluk yaam zerine kaydrmamzn bir nedeni de ite budur; nk bir kez unu renmi bulunuyoruz ki, hastalarmzda bir deiiklii amalyorsak, sondan ie koyulup saysz yaant ve izlenimlerini teker teker gzden geirerek iin stesinden gelemeyiz; yapmamz gereken, hastalarmzn yaam modellerini ele geirmek ve ilgili modellere dayanarak onlarn nasl kimseler saylacaklar, dolaysyla sergiledikleri hastalk belirtileri konusunda bilgi edinmektir.

Bu yzden, ocuun ruhsal yaamnn gzlemlenmesi insan tanma sanatmzn belkemiini oluturmu, imdiye kadar ilk yaam yllarnn incelendii ok sayda alma yaplmtr. Bu alanda henz gerei gibi ilenip deerlendirilmemi alabildiine zengin bir malzeme elimizin altnda bulunmaktadr; yle ki, sz konusu malzeme topluluu daha uzun bir sre aratrmalara yetecek dzeyde olup, isteyen bunlara dayanarak nem tayan yeni ve ilgin bulgulara varabilecektir.

Nasl ki iyi bir ressam, portresini yapmak istedii kiinin yz hatlarna ancak o kiinin kendisinde uyandrd duygular yerletirebilirse, ruhsal yaamdaki her olayn da insan tanma sanatn renecek kii tarafndan yaanmas ve kendi i dnyasna aktarlmas gerekir.

Dolaysyla, insan tanma sanatna, renilmesi iin elde yeterince ara ve gerecin bulunduu, br sanatlarn yannda yer alp onlardan hi de aa kalmayan ve belirli bir grup insann, yani sanatlarn byk bir nemle el atp yararland bir sanat gzyle bakmak gerekmektedir. Sz konusu sanat, zellikle bilgilerimizin zenginlemesini salar, ki bu da en azndan daha dzgn ve daha salkl bir ruhsal geliim olanann ele geirilmesi demektir.

Az sayda kii vardr ki, ilgili konuda aratrma ve incelemelerde bulunmam olmalarna bakmakszn, kendilerinden insan tanyan kimseler olarak sz etmesin. Hele insan tanmaya ynelik bilgilerini zenginletirmek istemenizden ilk anda alnmayacak kimselerin says daha da azdr. Bu da, almalarmzda belirli bir taktik uygulamamzn gerekliliini ortaya koymaktadr; nk ruhsal yaamn gzlemleyerek elde ettiimiz bilgileri, bir insann gzlerinin nne kabaca sermek kadar kt bir nazarla baklp yergi konusu yaplan bir baka ey gsterilemez.

Bakalarnn dmanln zerine ekmek istemeyen kimse, bu konuda dikkatli davranmak zorundadr. Bu bilimle urarken gereken titizlie aldrmamak ve ondan kt yolda yararlanmak, diyelim bir masada bakalaryla otururken yan banzdakilerin ruhsal yaam konusunda ne ok ey bildiinizi ya da sezdiinizi kendilerine belli etmek kadar, insann adn ktye karacak baka bir ey yoktur.

Bu retinin temel grlerini yabanc birine hazr rnler gibi sunmak, yine sakncalar douracak bir davrantr. Erikinler iin byle bir davran ok sakncaldr. Dolaysyla, bizim nerimiz beklemek, kendi kendini snamadan geirmek ve insan tanmaya ynelik bilgilerle kimsenin ban artmamaktr; byle yaplmamas, oluum evresindeki bu bilim ve izledii ama konusunda yeni birtakm glkler douracak, bizi bu bilimi renenlerin cokulu olmakla beraber dncesiz tutumlarndan domu hatalar stlenmek zorunda brakacaktr.

Bu yzden dikkat ve ihtiyat elden brakmamak, u ya da bu kii zerinde bir yargya varrken hi deilse elimizde o kimseye ilikin derli toplu bir bilginin varlnn gerektiini unutmamak, ancak karmzdakine bir yarar dokunacana emin olduktan sonra kendisi hakknda bildiklerimizi aa vurmak en iyi yoldur. Bu konumamz srdrmeden, kukusuz imdiye kadar baz kiilerin kafasnda uyanan bir itirazn zerinde durmak yerinde olacaktr.

Yukarda ileri srdmz sava, yani bir insann yaam izgisinin deimeden kald gereine birok kimse akl erdiremeyecek, insann hayatta nihayet bir sr deneyim edindiini ve ilgili deneyimlerin o kimsenin tutum ve davranlarnda deiikliklere yol aacan dnecektir. Ancak uras unutulmamaldr ki, her deneyim ok eitli deerlendirmelere aktr. Dolaysyla, deneyimlerinden bir trl ders alamad grlr insanlarn.

Geri baz glklerden nasl saknlabilecei renilir, ilgili gszlkler karsnda belirli bir tavr taknlr. Ama bir insann devinim izgisinde bir deiiklie yol amaz, bu. Dilin kendine zg bir ekilde aa vurduu gibi, her insan kendi deneyimlerini edinir; bununla dilin sylemek istedii ey, deneyimlerini nasl deerlendirecei konusunda herkesin kendi bana buyruk olduudur.

Diyelim hatasn grmesini saladk ilgili kiinin; byle bir durum deiik sonulara yol aacaktr. Sz konusu kii, hatasndan el ekmenin zaman geldii sonucuna varacaktr belki. Ancak bunun, seyrek karlalan bir durum olduunu sylemeliyiz. Bir bakas ise, bize verecei yantta hatay hanidir ileyegeldiini, artk ondan vazgeemeyeceini belirtecektir. Bir ncs ise, byle bir hatadan tr anne ve babasn, ya da genel olarak grd eitimi sulayacak, kimsenin zamannda kendisiyle ilgilenmediini, mark yetitirildiini ya da kendisine sert davranldn dile getirecek ve hatasnda diretecektir.

Ne var ki, bu sonuncular ilgili davranlaryla salt eletirilmekten kamak istediklerini ortaya koyacaktr. Byle bir yola bavurarak bir zeletiriden titizlikle ve grnrde hakl olarak yakay syrmaya bakacaklardr. Kendileri asla bir suu kabullenmeyecek, elde edemedikleri eylerin kabahatini hep bakalarna ykleyeceklerdir.

Hatalarndan kurtulmak iin bizzat pek bir aba harcamadklarn hep grmezlikten gelecek, stelik byk bir inatla hatalarnda ayak direyecekler, beri yandan hatalarnn suunu canlar istedike grdkleri kt eitimin zerine ykacaklardr. Bu konuda ie el atmak ve insanlar daha iyi bir ekilde eitmek isteyen kimsenin, insan tanma sanatnn deneyim ve bulgularna sahip deilse enikonu g durumda kalaca kukusuzdur. Byle biri belki yzeysel bir alma dna kamayacak ve ayn durumun deiik bir nans kazanmasna bakarak bir eyleri deitirdiini sanacaktr.

Bylesi giriimlerle bir insann ne denli az deitirilebileceini, devinim izgisinin bir baka seyir izlememesi durumunda szde ba gsteren deiikliin ileride yine silinip gidecek bir yaldzdan baka bir ey saylamayacan pratik yaamdan alnm rnekler zerinde kesinlikle grp anlayacaz.

Ayrca, ilgili srecin kardaki kiiye cazip gelecek gibi yneltilmesi arttr; nk bir kimse normalde severek yedii bir yemei nnden itip uzaklatryorsa, nedeni yemein uygun biimde sunulmamasdr. Birbirlerini daha iyi anlayan insanlarn birbirleriyle daha iyi geinip birbirlerine daha ok yaklaacaklar kukusuzdur. Byle bir olanak, toplum iin ok byk bir tehlikeyi ierir.

Dolaysyla, hayatn ortasna gtrp brakacamz alma arkadalarmza sz konusu tehlikeyi gstermemiz gerekmektedir. Bu arkadalarmz yaamdaki bilind eyi, tm saklayp gizlemeleri, tm kamuflajlar, maskelemeleri, hile ve hurdalar grp sezme gcn, etkileme konusu yapabilecekleri kiilerin dikkatini bunlarn zerine ekme ve kendilerine yardm elini uzatma yeteneini kazanmak zorundadr. Bunu da bize ancak bilinli ekilde uygulayacamz insan tanma sanat salayacaktr. Bu bilimle salt kuramsal olarak uralamayacan daha nce belirtmitik.

Tek bana kurallarn bilinmesi yeterli deildir, bunlarn yalnzca inceleme konusu olmaktan karlp pratie aktarlmas ve daha yce bir anlaya konu edilmesi gereklidir; yle ki, insann gz imdiye kadar edindii deneyimlerin elverdiinden daha ok kesinlik kazansn ve daha derinleri grebilsin. Bizi insan tanma sanatyla uramaya iten neden de ite budur.

Ancak, sz konusu sanat canl klabilmemizin tek yolu, kuramsal olarak ele geirdiimiz ilkeleri yaam ierisinde snamadan geirmek ve uygulamaktr. Eitimimiz srasnda bize verilen bilgiler arasnda insan bilgisinin ok az yer almas ve bunlarn ounlukla doruluktan uzak oluu, bizi yukardaki sorunla kar karya brakmaktadr. Ruhsal yaamnda ne lde bir geliimi gerekletirecei, okuduklarndan ve yaadklarndan insan tanmada ne lde yararlanabilecei her ocuun kendisine braklmtr. Ayrca, insan tanma sanat bir gelenekten de yoksundur.

Bu konuda henz bir retinin varlndan sz edilemez. Gzlerimizi eitimimizin oluturduu karmaa iinde dolatrp, insan tanma sanatn renmeye en uygun kiileri saptamak istersek, bunlarn hemcinsleriyle ve yaamla u ya da bu ekilde ilikilerini srdren, henz byle bir ilikiler rgsnden kendilerini koparp almam kimseler olduunu, yani iyimserlik taan ya da en azndan ktmserliin kendilerini bir tevekkle srklemedii insanlar saylacan grrz.

Ne var ki, insan tanma sanatn kavramak iin sz konusu ilikilerden ayr olarak ilgili sanat yaamak da gerekmektedir. Bu noktadan kalkarak yle bir sonuca varabiliriz: imdiki krk dkk eitimimizi dikkate alrsak, gerek anlamyla insan tanma sanatn elde edecek kiiler belirli bir grup iinden kacaktr; bunlar da piman olmu gnahkrlardr, yani ruhsal yaama ilikin yanlglarn iinde bulunup sonradan kendilerini kurtarm, ya da en azndan bu yanlglarla burun buruna gelmi kimselerdir.

Ama doallkla daha bakalar, hatalar kendilerine gsterebilen ya da belirgin bir zdeleme yeteneine sahip olan kiiler de olabilir bunlar. Ne var ki, insan en iyi tanyanlar, sz edilen yanlglar kendi zerlerinde yaayanlar arasndan kacaktr. Ancak, piman olmu gnahkr kimse yalnzca gnmzde deil, btn dinlerin geliim dneminde de hepsinden ok el stnde tutulmu, doru yolda yryen binlerce dier kiiden daha stn grlmtr. Bunun neden byle olduu sorusu karsnda unu itiraf etmek gerekiyor ki, yaamn glklerinden geerek gelen, harcad abayla bataklktan kendini kurtaran, tm zorluklar geride brakp yksek bir dzeye ulaan biri, yaamn iyi ve kt yanlarn herkesten iyi bilir.

Bu konuda kimse su dkemez eline, zellikle doru yoldan ayrlmamlar kendisiyle boy lemez. Ruh, devinim zgrlyle alabildiine sk bir iliki iindedir. Belirli bir yere kk salm yaratklarda ruhsal bir yaamdan pek sz alamaz, zaten ilgili yaratklar iin ruhsal yaamn gerei de yoktur. Bitkideki irade ve akl ksr bir nesne niteliini koruyacak, hibir ie yaramayacakt.

Dolaysyla, bir ruhsal yaamn eksikliinin bitkiyi hayvandan ne kadar kesin bir biimde ayrdna tank olmakta, devinim ve ruhsal yaam ilikisinde sakl yatan o pek byk nemi grmekteyiz. Bu da, ruhsal geliimde devinimle ilgili tm ayrntlarn ve yer deitirmedeki tm glklerin dikkate alnd grn, ruhsal yaamn nceden grp deneyimler edinecek, bir bellek oluturup yaamn devingen pratiinde ilgili bellekten yararlanacak yeteneklerle donatld dncesini benimsememize yol amaktadr.

Yani bir kez u noktay saptayabiliriz ki, ruhsal yaamn oluumu devinime baldr ve ruhsal yeteneklerin geliimi organizmann devinim zgrln gerektirir. Diyelim ki bir kimseyi her trl devinimden alkoyduk; byle bir kimsenin tm ruhsal yaam da etkinliini yitirecektir. Ancak zgrlktr ki, gl insanlar karr barndan; bask ise insan ldrr, ykma srkler.

Ruhun levi Ruhun ilevini bu adan ele alp incelersek grrz ki, doutan bir yetenein geliimiyle kar karya bulunmaktayz. Bir kez bu koulu saptadktan sonra, ruhsal organn oluumunda rol oynayan teki koullar kendiliinden ortaya kar.

Bu bakmdan gzmze arpan ilikiler ok eitlilik gsterir.

CFDOCUMENT SAVE PDF

LAS CORRECCIONES JONATHAN FRANZEN PDF

In a jonatyan relationship, you can get the thorn out of your foot. I admit there are several moments when I too felt the urge to strangle Alfred. But because this is twentieth century America, on the verge of a twenty-first century of virtual lives and desk jobs, and not fifteenth century France, that revenge quest has to take jonaathan in the nebulous world of the corporate jungle. The separate plot-lines converge on Christmas morning back in St.

AUGUSTEN BURROUGHS A WOLF AT THE TABLE PDF

ASUNTOS INTERNOS DANTE GEBEL LUCAS LEYS PDF

Get fast, free shipping with Amazon Prime. Encuentros Al Limite Lucas Leys. Add all three to Cart Add all three to List. This book is full of gems and treasures that will help you to be gevel with yourself and to rediscover the purpose that should be motivating your leadership and the responsibilities that God has given all of us to influence the next generation. Book ratings by Goodreads. Zabdiel David Rodriguez rated it it was amazing Oct 05, This book is full of gems and treasures that will help you to be honest with yourself and to rediscover the purpose that should be motivating your leadership and the responsibilities that God has given all of us to influence the next generation. El Lado Secreto del Liderazgo.

FUJI FVR G5 PDF

İnsanı Tanıma Sanatı – Alfred Adler – PDF ve EPUB indir

Tersine, insan gerekten tany, belirli lde bir alakgnllln domasn salar, nk bunun ne etin bir i olduunu retir bize; yle bir i ki, uygar yaamlarnn bandan beri insanlar stesinden gelebilmek iin urap durmaktadr. Gelgelelim, imdiye kadar bu iin planl ve sistematik ekilde ele alnd sylenemez; dolaysyla, insan tanma bilgisiyle donatlm byk insanlara her zaman seyrek rastlamaktayz. Bunu sylemekle nazik bir noktaya parmak basm oluyoruz. Nedeni u: Kendimizi nyarglara kaptrmakszn insanlar byle bir bilgiye sahip olup olmadklar asndan yokladk m, genellikle snav baaramadklarn grrz. Hibirimizin insan tanma konusunda fazla bilgisi yoktur. Bunun da nedenini, toplumdan soyutlanm bir yaam srmemizde aramak gerekiyor.

Related Articles