LEGEA 333 DIN 2003 ACTUALIZATA 2015 PDF

Brazshura Forma actualizata valabila la data de. Customer Ratings We have not received enough ratings to display an average for this book. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia Fri Sep 25, 8: Who is online Users browsing this forum: Te intrebi daca sa descarci Codul Rutier Actualizat? Esti agent de politie? Codul Rutier Actualizat cu incadrari juridice este un ebook digitala destinat celor care se pregatesc pentru examenul de obtinere a permisului de coducere atat pentru categoria B cat si pentru restul categoriilor de sofer profesionist.

Author:Bajin Dirn
Country:Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):14 April 2014
Pages:404
PDF File Size:14.29 Mb
ePub File Size:3.92 Mb
ISBN:957-2-93352-611-6
Downloads:13664
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrajasVezi AICI detalii 1 Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

Aplicare Art. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza. Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza. In unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie, cu politisti locali sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, in sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza atributiile de paza cu alte atributii de serviciu.

Persoanele fizice sau juridice care detin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, in asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevazute de lege. Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre operatorii economici de profil, in formele prevazute de lege.

Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de catre politie si numerele de telefon ale societatii.

Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societatilor de paza si protectie sunt interzise.

Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa respecte legile in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenilor. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele apartinand unor institutii cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale. In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si alarmare impotriva efractiei.

Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile de asigurare. Fac exceptie unitatile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.

In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial. Raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de paza si garda de corp revine angajatorului. Personalul cu atributii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.

Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani; b sa fie apt medical pentru exercitarea functiei; c sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; d 1 sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

Din comisie trebuie sa faca parte si un reprezentant al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al inspectoratului de politie judetean in raza caruia furnizorul de formare profesionala isi are sediul.

Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza si garda de corp cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai in timpul executarii serviciului. Aceasta va fi inscriptionata numai cu denumirea si sigla societatii angajatoare. Societatilor private de paza li se interzice si folosirea de cagule, masti pentru protectia fetei si catuse metalice.

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. In timpul serviciului, personalul de paza este obligat: a sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite; b sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora; c sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne; d sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni ori alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte politiei pe faptuitor, sa opreasca si sa predea politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri.

Seful formatiei de paza, pe langa obligatiile prevazute la art. Modul de actiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileste prin planul de protectie intocmit de societatea specializata de paza, avizat de unitatea de politie competenta teritorial.

Conducatorii unitatilor prevazute la art. Indeplinirea obligatiilor prevazute la art. Ministerul Afacerilor Interne asigura, prin structurile de specialitate, coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de paza si protectie pe teritoriul Romaniei.

Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala. Desfasurarea in scop comercial de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat ori fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte: a neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. Savarsirea intr-un interval de 3 luni a cel putin doua dintre contraventiile prevazute la art. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.

Contraventiilor prevazute la art. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia. Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului.

Societatile specializate de paza si protectie si cele care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, sunt obligate ca, pana la data de 10 septembrie , sa obtina licentele si avizele de functionare, completandu-si, dupa caz, regulamentele de organizare si functionare cu activitatile prevazute de lege.

Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare in conditiile prevazute la cap. V si care este incadrat in una dintre formele de paza prevazute la sectiunile ale cap. II va fi supus atestarii in conditiile prezentei legi, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a acesteia.

ANISOCITOSIS Y POIQUILOCITOSIS PDF

*Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Vezi AICI detalii 1 Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. Aplicare Art. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza. Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

KISHAN RANA BILATERAL DIPLOMACY PDF

Legislatie paza si protectie – plan de paza model – legea 333/2003 actualizata 2015

View More by This Author. Legea din actualizata — Aurelian Consulting ; Legea din Legea privind securitatea si sanatatea in munca. Thank you very much. No registered users and 9 guests. Opening the iTunes Store.

SN74LS373N PDF

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014

.

ANALOG ELECTRONICS BY U.A.BAKSHI A.P.GODSE PDF

LEGEA 333 DIN 2003 ACTUALIZATA 2015 PDF

.

Related Articles